cărţi

Cărţile poetei Renata Verejanu

Conferința Științifică dedicată Renatei Verejanu

Diplomă de excelență SUMMA CUM LAUDE
Se acordă doamnei Renata Verejanu

Pentru contribuții excepționale la dezvoltarea procesului literar în Republica Moldova materializat în multe volume de poezie; în versuri inconfundabile, deosebite care au conferit valoare poeziei lirice în perimetrul basarabean și românesc. Pentru contribuții substanțiale, deosebite, la educarea spiritului civic, la dezvoltarea creativității tinerilor prin activități de anvergură cu acest segment de vârstă. Suntem bucuroși că de mai bine de două decenii beneficiem de colaborarea cu Dvs, de generoasa Dvs. implicare în activitatea BM ”B.P. Hasdeu”, diversificând-o, care s-a manifestat în multe activități culturale reprezentative; în concursuri de creație, în luare de atitudine, în susținerea, prin toate căile, a Bibliotecii Municipale, în efortul de a educa, a civiliza și a informa chișinăuienii. Susținerea Dvs, plină de substanță, a conferit mereu un spor de valoare instituției noastre, i-a adăugat imagine, vizibilitate socială și culturală. Pentru aceste și alte forme de slujire de către Dvs. a cărții, scrisului și de conlucrare cu BM ”B.P. Hasdeu”, dar mai ales, pentru talentul Dvs. literar, primiți toată recunoștința noastră și această confirmare în scris, ca una dintre cele mai sigure expresii ale veșniciei.
Dr. Lidia Kulikovski,
Director general al BM ”B.P. Hasdeu”
22 octombrie 2012

Conferința științifică

Sala de festivităţi arhiplină… Academicieni, dr.hab., scriitori, compozitori, interpreţi, artişti plastici, mass-media, câteva televiziuni… discursuri de înalt nivel ştiinţific, o recpţie deosebită cu sarmale şi poezie cântată… Conferinţa Ştiinţifică organizată la Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, desfăşurată sub genericul “Poeta Renata Verejanu, promotoarea valorilor naţionale în culrura şi în procesul educaţional din Moldova”, desfăşurată cu ocazia Zilei de naştere a poetei - a fost o mare reuşită. Precum a susţinut dl V.Bahnaru, moderatorul Conferinţei, Institutul a făcut cinste poetei, dar şi poeta a făcut cinste Institutului… Foarte interesant au vorbit academicienii Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija, dr.hab. Aliona Grati şi Nina Corcinschi, scriitorii Victor Prohin, Tudor Palladi, Galina Furdui, Nina Slutu-Suruceanu, Lidia Grosu, Iulian Filip, Ion Cuzuioc, Mariana Bahnaru, Natalia Croitoru… Au susţinut evenimentul şi l-au onorat cu prezenţa sa şi alţi scriitori: Nina Josu, Elena Tamâzlâcaru, Nicole Bileţchi, Ion Diordiev etc. Şi vrafuri de flori…

Reporter AMP-Internaţional
Poeta Renata Verejanu sub steaua lui Eminescu,
în clipa când vulturul a prinș șarpele care vroia să mușpe de pe la spate...
Așa a înțeles Dan, fiul, lucrarea artistului plastic Ion Chitoroagă...


Cărțile Renatei Verejanu, toate, fără steluțe, editate pe cont propriu...
Cum se simt colegii poetei? Nu au remușcări?

*Până la Dragoste,

Virgula amendată,

Oameni dragi,

Drum spre adevăr,

Fără erou însemnat,

Stema destinului,

*Ofranda omeniei – din cinci cărţi

Colecţia „Ofranda omeniei”– din nouă cărţi,

În lumea Renatei Verejanu, Maxime şi cugetări,

În lumea Renatei Verejanu, Interviuri,

În lumea Renatei Verejanu, Societatea Civilă,

Renata Verejanu, 101 poeme,

a Munci, a Iubi, a Trăi,

Vânzătorul vârstelor,

Dreptul de mamă,

La o margine de ieri

Acest timp al iubirii,

Soarele pătrat,

Eu am dreptul,

*До любви...

Cadoul florii,

Colindele iubirii

Opinii, despre un secol mizerabil şi politicienii săi:

Cenaclul "Grai Matern

Generaţia dintre secole

Pledoariile Renatei Verejanu

Chişinău-Bucureşti, Bucureşti-Chişinău

Provocaţi-mă… să devin genială

Geniul invizibil al literaturii basarabene

На ненависть только себя не потрачю

In the world of Renata Verejanu, Interviews

In the world of Renata Verejanu, Savings and Thinkings

Eu am ştiut să fac din viaţa mea o sărbătoare